7.1. Контроль оплати пасажирами проїзду та їх відповідальність

7.1.1. Перевірка наявності квитків у пасажирів та/або здійснення ними реєстрації електронного квитка в АСООП проводиться уповноваженими особами перевізника/оператора (контролерами, старшими контролерами) під час проїзду по маршруту.

7.1.2. При здійсненні контролю уповноважені особи перевізника використовують відеофіксацію своєї роботи.

7.1.3. Уповноважені особи перевізника здійснюють:

7.1.3.1 контроль оплати проїзду та перевезення багажу, контроль за реєстрацією проїзду за допомогою носія, безконтактної банківської картки, пристрою з технологією NFС чи графічного зображення, контроль за виконанням пасажирами обов’язків, передбачених цими Правилами;

7.1.3.2 здійснюють контроль за дотриманням громадського порядку у транспортних засобах перевізника;

7.1.4. Перевізник/Оператор вправі уповноважити третіх осіб на виконання функцій передбачених п. 7.1.3. даних Правил.

7.1.5. Для перевірки здійснення пасажиром оплати/реєстрації електронного квитка в АСООП за допомогою носія, пасажир/-ка повинен/-на на вимогу контролера піднести його до ручного реєстратора і тримати в такому положенні до моменту отримання відповідного сигналу.

7.1.6. Для перевірки здійснення пасажиром готівкової оплати пасажир/-ка повинен/-на на вимогу контролера пред’явити дійсний паперовий квиток встановленого зразка, на якому зазначено час, маршрут та номер транспортного засобу, де він був придбаний.

7.1.7. У випадку відсутності у пасажира квитка (оплати проїзду та перевезення багажу), відсутності реєстрації електронного квитка в АСООП в транспортному засобі, в якому проводиться контроль, іншого виду дійсного електронного квитка, а також за відсутності документу, який відповідно до законодавства, надає право на пільгове отримання транспортних послуг, пасажир/-ка повинен/-на придбати штрафний квиток контролера за тарифом встановленим рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

7.1.8. Штрафний квиток за порушення даних Правил продають контролери на місці.

7.1.9. У разі відмови пасажира/-ки придбати штрафний квиток, контролер має право викликати на місце правопорушення працівників поліції. Порушник/-ця буде доставлений/-на працівником поліції до найближчого відділення поліції для встановлення особи та вжиття заходів, відповідно до чинного законодавства.

7.1.10. Безквитковий проїзд тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу згідно з чинним законодавством (стаття 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

7.1.11. Пасажир/-ка з багажем, забороненим для перевезення, підлягає негайній висадці задля безпеки інших пасажирів.

7.1.12. За псування транспортного засобу або його устаткування пасажири несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.1.13. Спірні питання, які виникають між працівниками перевізника і пасажирами в салоні транспортного засобу, вирішуються на місці або керівниками перевізника, органами місцевого самоврядування, органами державної влади, територіальними органами з питань захисту прав споживачів, а також у судовому порядку.

7.2. Контролер міського пасажирського транспорту під час роботи на маршруті зобов'язаний:

7.2.1. Мати при собі службове посвідчення з особистими даними контролера, прикріплений на лицьовому боці верхнього одягу, штрафні квитки, розмінну монету, діючий переносний термінал (валідатор), а також засоби, необхідні для вимірювання ваги та лінійних розмірів багажу.

7.2.2. Бути охайно одягненим/-ою, стримано і ввічливо поводитися з пасажирами. Сумлінно виконувати свої службові обов’язки.

7.2.3. Здійснювати контроль оплати проїзду та перевезення багажу, контроль за реєстрацією проїзду за допомогою електронного квитка, контроль за виконанням пасажирами обов’язків передбачених цими Правилами.

7.2.4. Здійснювати контроль під час руху транспортного засобу, попередньо повідомити водія та пасажирів про початок проведення контролю, пред’явивши своє службове посвідчення.

7.2.5. На першу вимогу пасажира/-ки пред’явити своє службове посвідчення, повідомити про місце роботи, телефон та місцезнаходження перевізника.

7.2.6. При виявлені пасажира/-ки без попередньо придбаного квитка або без реєстрації електронного квитка, або за порушення цих Правил, виписати порушникові/-ці штрафний квиток встановленого зразка.

7.2.7. Зробити відмітку про проведений контроль у відповідній дорожній документації.

7.2.8. З належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб. Додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, культури спілкування: уникати нецензурної лексики, не допускати використання підвищеної інтонації під час спілкування.

7.2.9. Поводити себе неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, виявляти толерантність і повагу до різних груп населення.

7.3. Контролер міського пасажирського транспорту під час роботи на маршруті має право:

7.3.1. Входити в транспортний засіб поза чергою;

7.3.2. Перевіряти дотримання вимог цих Правил пасажирами;

7.3.3. Продавати та виписувати штрафні квитки у випадках передбаченими цими правилами;

7.3.4. Вилучати в пасажирів недійсні проїзні документи та проїзні документи, які використовуються особою, яка не правочинна на їх використання, в тому числі, персоналізовану картку «Галка», яка була видана іншій особі. Вилучені документи здаються не пізніше наступного дня у відділ контролю перевізника;

7.3.5. Вимагати від пасажирів виконання обов'язків, передбачених цими Правилами, а також усталених норм поведінки в громадських місцях;

7.3.6. Відмовити особі в подальшому користуванні транспортними послугами та вимагати від пасажира/-ки звільнення салону при порушенні ним/-ею даних Правил;

7.3.7. Розглядати справи про адміністративні правопорушення та відповідно до статті 309 Кодексу України про адміністративні правопорушення стягувати штрафи за адміністративні порушення, передбачені частиною третьою статті 119, частиною другою статті 134, абзацами четвертим та восьмим статті 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

7.3.8. Звертатися до працівників Національної поліції у разі порушення пасажирами громадського порядку.