6.1. Робота персоналу міського пасажирського транспорту ґрунтується на таких основних принципах:

* пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

* професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі;

* персональна відповідальність за виконання службових обов'язків і дисципліни;

* дотримання прав та законних інтересів пасажирів, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, органів місцевого самоврядування.

6.2. Перевізник зобов’язаний:

6.2.1 забезпечити дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний і міський електричний транспорт та захист прав споживачів;

6.2.2 забезпечувати необхідний рівень професійної кваліфікації працівників та додержання ними вимог законодавства;

6.2.3 вживати заходів для забезпечення безпечної, зручної поїздки пасажирів згідно з розкладом руху на маршруті (лінії);

6.2.4 організувати проведення контролю технічного та санітарного стану транспортних засобів перед початком роботи;

6.2.5 організувати проведення щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;

6.2.6 організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання домедичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;

6.2.7 забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;

6.2.8 забезпечувати безпеку дорожнього руху водіями;

6.2.9 видавати водіям та іншим працівникам передбачені чинним законодавством документи;

6.2.10 мати документи для здійснення перевезень згідно чинного законодавства;

6.2.11 утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасний виїзд на маршрут (лінію);

6.2.12 здійснювати перевезення пасажирів з використанням сертифікованих транспортних засобів відповідного типу, на які оформлені документи згідно із законодавством;

6.2.13 організовувати проїзд пасажирів до зупинки за маршрутом без додаткових фінансових витрат пасажирів у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу чи настання надзвичайної або невідворотної за даних умов події;

6.2.14 надавати пасажирам інформацію про найменування зупинок по маршруту транспортного засобу, можливі пересадки, розмір плати за проїзд тощо;

6.2.15 виконувати вимоги цих Правил, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, Правил дорожнього руху та Правил технічної експлуатації транспортних засобів тощо.

6.3. Перевізник має право:

6.3.1 скасовувати рейси транспортних засобів у разі виникнення обставин, які він не міг передбачити і виникненню яких не міг запобігти;

6.3.2 обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації, керуючись постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України чи органу місцевого самоврядування;

6.3.3 припиняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю та здоров'ю пасажирів;

6.3.4 вимагати від органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, замовника послуг виконання умов Договору;

6.3.6 подавати організаторам регулярних перевезень пропозиції щодо підвищення рівня організації обслуговування пасажирів;

6.3.7 проводити контроль за додержанням пасажирами цих Правил, у тому числі щодо оплати проїзду та наявності документів, які дають право на пільговий проїзд.

6.4. Працівники перевізника зобов'язані:

6.4.1 забезпечувати якісне обслуговування пасажирів в межах наявних ресурсів;

6.4.2 вимагати від пасажирів неухильного виконання вимог, закріплених цими Правилами;

6.4.3 сумлінно виконувати свої службові обов’язки. Не проявляти свавілля або байдужість до інших учасників транспортного процесу. Не вчиняти дій, що дискредитують перевізника та органи місцевого самоврядування. Бути акуратно одягненими, ввічливо поводитися із пасажирами, виважено реагувати на конфліктні ситуації;

6.4.4 поведінка персоналу громадського транспорту має відповідати загально прийнятим нормам й створювати позитивний авторитет перевізника, органів місцевого самоврядування, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією України і законами України;

6.4.5 під час виконання службових обов'язків працівники перевізника зобов'язані дотримуватися вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регламентують роботу міського автомобільного та електричного транспорту загального користування, а також договорів про організацію надання транспортних послуг.

6.5. Водії міського пасажирського транспорту під час роботи на маршруті зобов'язані:

6.5.1 мати при собі посвідчення водія на право керування відповідної категорії, залежно від того, керування яким транспортним засобом він/вона здійснює; шляховий лист та книжку водія тролейбуса (для водія тролейбуса);

6.5.2 перед виїздом на маршрут (лінію) пройти медичний огляд, отримати шляховий лист та вчинити всі інші дії, передбачені внутрішніми документами перевізника і чинними посадовими інструкціями;

6.5.3 дотримуватись визначеного законодавством режиму праці та відпочинку;

6.5.4 забезпечити перевірку технічного та санітарного стану і комплектності транспортного засобу перед початком та в процесі роботи на відповідність вимогам перевізника, замовника перевезень та законодавства України;

6.5.5 бути охайно одягненим/-ою (мати формений одяг в разі запровадження перевізником). Ввічливо, спокійно, толерантно та культурно поводитися з пасажирами. Сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчі здібності. Постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень, відточувати свою професійну майстерність. Своїми діями не призводити до елементів антикультури: куріння за кермом та в салоні транспортного засобу, розмови по телефону за кермом під час руху громадського транспорту; неналежного зовнішнього вигляду транспортного засобу; безпідставного різкого (екстреного) гальмування;

6.5.6 під час роботи на маршруті (лінії) неухильно дотримуватись чинних вимог Правил дорожнього руху, цих Правил, посадової інструкції, розпорядження осіб згідно ПІВ та виконувати вказівки диспетчера;

6.5.7 суворо дотримуватись визначеного маршруту (лінії) та розкладу руху, сприяти забезпеченню безпечного та регулярного руху. Невідкладно повідомляти диспетчера про кожний випадок зупинки руху на маршруті на строк більше, ніж 10 хвилин, незалежно від причин (технічна поломка транспортного засобу, дорожньо-транспортна пригода, погіршення стану здоров’я водія тощо).

Регулярним вважається рух за розкладом при можливих відхиленнях: запізнення - не більше 5 хв., нагін - не більше 2 хв.;

6.5.8 зупиняти транспортний засіб на кожній визначеній маршрутом зупинці згідно паспорта маршруту:

6.5.8.1 зупиняти автобус для посадки та висадки пасажирів на відстані не більше ніж 0,5-1 метра від краю проїзної частини дороги;

6.5.8.2 зупиняти тролейбус для посадки та висадки пасажирів якомога ближче до краю проїзної частини дороги;

6.5.9 не починати рух від зупинки з відчиненими дверима транспортного засобу і не відчиняти їх до повної зупинки. Негайно зупинитися у разі відкриття дверей під час руху транспортного засобу;

6.5.10 здійснювати посадку/висадку пасажирів тільки на визначених зупинках маршруту (лінії);

6.5.11 водій транспортного засобу при наповненні салону до норми обмежує вхід пасажирів в транспортний засіб. Пасажири зобов’язані неухильно виконувати вимогу водія транспортного засобу про припинення подальшої посадки;

6.5.12 під час зупинки транспортного засобу (до початку руху) продавати пасажирам на їхню вимогу квитки, у випадку, якщо дії пасажира відповідають пункту 3.9.3 цих Правил;

6.5.13 здійснювати регулювання освітлення та обігріву транспортного засобу відповідно до можливостей передбачених в ньому;

6.5.14 стежити за дотриманням мікроклімату в кабіні та салоні транспортного засобу: найсприятливіша температура в кабіні водія має бути в межах +15….+25 (водій регулює самостійно), в салоні транспортного засобу - в межах +18….+25. При температурі повітря понад +25 в салоні транспортного засобу водій вмикає кондиціонер (якщо такий наявний);

6.5.15 вживати необхідних заходів для безпеки руху транспортного засобу та пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледь, сніговий замет тощо), які не дають змогу продовжити поїздку;

6.5.16 стежити за санітарним станом робочого місця водія транспортного засобу. В осінньо-зимовий період очищати підніжки від налипання снігу та льоду на кінцевих зупинках;

6.5.17 з належною повагою ставитись до прав, обов'язків та законних інтересів громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб. Додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, культури спілкування: уникати нецензурної лексики, не допускати використання підвищеної інтонації під час спілкування, стежити за виконанням пасажирами їхніх обов’язків згідно цих Правил;

6.5.18 сприяти контролерам у проведенні контролю оплати проїзду;

6.5.19 за їх зверненням за допомогою спеціальної кнопки, надавати допомогу особам, які пересуваються на кріслах колісних, під час посадки у транспортний засіб, обладнаний для перевезення осіб з інвалідністю, та висадки з нього, у тому числі особисто піднімати і опускати механічні апарелі та механізми з метою створення умов для зручного користування транспортним засобом. Зважати на особливості посадки/висадки інших маломобільних груп населення;

6.5.20 у разі загрози безпеці руху здійснити термінові заходи щодо зниження швидкості руху в разі потреби екстреної зупинки транспортного засобу. Організовувати евакуацію пасажирів при надзвичайній ситуації, не допускати паніки серед пасажирів, здійснювати роз'яснювальну роботу;

6.5.21 у разі виявлення втраченого багажу чи ручної поклажі пасажирами, за участю двох свідків, скласти акт у довільній формі з детальним описом зовнішнього вигляду речей і здати їх разом з актом перевізнику. У разі відсутності свідків – здійснити відеофіксацію.

6.6. Водію міського пасажирського транспорту під час роботи на маршруті забороняється:

6.6.1 здійснювати посадку пасажирів на транспортний засіб після закриття дверей та/або початку руху;

6.6.2 починати рух транспортного засобу до повного зачинення дверей та відчиняти їх до повної його зупинки;

6.6.3 порушувати, самовільно змінювати маршрут (лінію), інтервал руху та розклад руху, окрім виконання розпорядження диспетчера та інших випадках виконання ПІВ;

6.6.4 під час руху транспортного засобу розмовляти з пасажирами, відповідати на їх запитання, продавати їм квитки, їсти, пити, палити, слухати радіоприймач/магнітофон, користуватись/розмовляти по мобільному телефону не у відповідності до вимог ПДР, іншими електронними мобільними пристроями, які впливають на безпеку дорожнього руху згідно ПДР;

6.6.5 обирати пасажирів за категорією та статусом. Відмовляти пасажирам в обслуговуванні, окрім випадків передбачених законодавством та цими Правилами;

6.6.6 перевозити тварин, крім випадків передбачених законодавством та п. 9.7. цих Правил;

6.6.7 порушувати вимоги інструкцій та розпоряджень диспетчера, вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху, Правил технічної експлуатації транспортного засобу, Правил техніки безпеки та Посадової інструкції водія.

6.7. Водій міського пасажирського транспорту під час роботи на маршруті має право:

6.7.1 на безпечні та комфортні умови праці;

6.7.2 вимагати від пасажирів виконання обов'язків, передбачених цими Правилами, а також норм поведінки в громадських місцях;

6.7.3 не допускати до поїздки пасажира/-ку, якщо у салоні відсутні вільні сидячі та стоячі місця, керуючись чинним законодавством, Постановами Кабінету міністрів України та рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

6.7.4 контролю за наявністю проїзних документів, не допускати до поїздки пасажирів, які: не оплачують проїзд, не мають квитків та не пред’являють посвідчення встановленого зразка, що посвідчує право на пільговий проїзд; перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; порушують громадський порядок; мають при собі небезпечні вантажі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів; перевозять тварин, окрім випадків передбачених законодавством та п. 9.7. цих Правил;

6.7.5 вимагати від пасажира чи групи пасажирів звільнити салон транспортного засобу при порушенні ними даних Правил: водій вправі зупинити транспортний засіб із дотриманням правил дорожнього руху, де буде відсутня загроза безпеці пасажирів, та спокійно в наказовому тоні вимагати від порушників звільнити транспортний засіб, а при їхній відмові та продовженні протиправних дій – звернутись за допомогою до працівників Національної поліції;

6.7.6 під час зупинки/стоянки транспортного засобу на зупинці громадського транспорту продавати проїзні квитки;

6.7.7 перевіряти наявність та правильність оформлення документів у контролерів.