5.1. Порядок реєстрації та виготовлення транспортної картки «Галка»:

5.1.1. Реєстрація на отримання транспортної картки «Галка» загальна (персоніфікована) та студентська, здійснюється на сайті www.galcard.if.ua.

5.1.2. Реєстрація на отримання транспортної картки «Галка» пільгова здійснюється на сайті www.galcard.if.ua, а також в ЦНАПі (вул. Незалежності, 9) та Департаменті соціальної політики виконавчого комітету Івано-франківської міської ради.

5.1.3. Реєстрація на отримання транспортної картки «Галка» учнівська здійснюється в навчальному закладі, де навчається учень/-иця.

5.1.4. Після виготовлення транспортної картки «Галка» загальна» (персоніфікована) та студентська, власник/-ця може отримати її в ЦНАПі (вул. Незалежності, 9), транспортної картки пільгова - в ЦНАПі або Департаменті соціальної політики, учнівської – в навчальному закладі.

5.2. Вартість виготовлення карток встановлюється відповідно до рішень виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

5.3. Перше виготовлення карток «Галка» пільгова» та «Галка» учнівська», а також перевипуск цих карток внаслідок завершення їх терміну дії, оплачується за рахунок коштів міського бюджету.

5.4. Максимальний період експлуатації транспортної картки «Галка» становить 5 років.

Для карток «Галка»: пільгова, студентська, учнівська, може бути встановлено менший термін експлуатації:

5.4.1 максимальний термін для картки «Галка» учнівська» становить: для учнів 1-4 класів – 4 роки; для учнів 5-9 класів – 5 років; для учнів 10-11 класів – 2 роки.

5.5. Зміна персональних даних:

5.5.1 при зміні персональних даних власника транспортної картки «Галка» пільгова» чи «Галка» учнівська», чи «Галка» студентська», які не відображаються на картці, виготовлення нової картки не є обов'язковим;

5.5.2 при зміні персональних даних власника транспортної картки «Галка», які відображаються на картці, виготовлення нової картки є обов’язковим.

5.6. Передача картки іншим особам:

5.6.1 транспортна картка «Галка» загальна неперсоніфікована може передаватись власником/-цею іншій особі. Така особа під час поїздки повинна здійснити оплату/реєстрацію транспортних послуг у транспортному засобі.

* КП «ЕАТ» не несе будь-якої відповідальності за використання такої транспортної картки, яку пасажир/-ка надав/-ла у користування іншій особі;

5.6.2 усі види персоніфікованої транспортної картки «Галка» (загальна, студентська, пільгова, учнівська) не можуть передаватись чи позичатись іншій особі. Виявлення таких дій є підставою притягнення власника картки та особи, що нею скористалась, до відповідальності: вилучення та ліквідації такої транспортної картки, зняття або обмеження пільги на користування транспортом для власника/-ці персоніфікованої транспортної картки.

5.6.3 у випадку втрати персоніфікованої транспортної картки власник зобов’язаний невідкладно повідомити про це КП «ЕАТ» для її подальшого блокування.

5.7. Дії пасажира/-ки у випадку виходу з ладу транспортної картки «Галка» протягом терміну її експлуатації:

5.7.1 у випадку виходу з ладу транспортної картки «Галка» загальна» неперсоніфікована протягом терміну її експлуатації з вини пасажира (транспортна картка використовувалась не правильно, пошкоджена тощо), власник картки може звернутися до КП «ЕАТ» для перевірки даної картки. За результатами перевірки картка може бути відновлена, то, за бажанням, власник картки заповнює заяву на відновлення картки. Вартість відновлення становить 50% від тарифу на купівлю нової картки. Термін відновлення картки 3 місяці з дати написання заяви. Баланс коштів неперсоніфікованої картки повертається лише у випадку її відновлення.

5.7.2 якщо пошкоджена картка загальна персоніфікована або студентська протягом терміну її експлуатації з вини пасажира (транспортна картка використовувалась неправильно, пошкоджена і т.п.), власник картки може звернутися до КП «ЕАТ» для перевірки даної картки. За результатами перевірки картка може бути відновлена, то, за бажанням, власник картки заповнює заяву на відновлення картки. Вартість відновлення становить 50% від тарифу на купівлю нової картки. Термін відновлення картки 3 місяці з дати написання заяви. Баланс коштів загальної персоніфікованої та студентської картки повертається у випадку її відновлення або у випадку замовлення чи купівлі нової транспортної картки «Галка».

5.7.3 у випадку виходу з ладу транспортної картки «Галка» протягом терміну її експлуатації не з вини пасажира, що підтверджено перевіркою даної картки фахівцями КП «ЕАТ», власник отримує безоплатно нову транспортну картку з балансом коштів, який залишився на пошкодженій картці на момент завершення її функціонування, а сама картка блокується.

5.8. Дії пасажира/-ки у випадку втрати (загубленні, знищенні, викраденні) транспортної картки «Галка»:

5.8.1 у разі втрати транспортної картки «Галка» загальна» неперсоніфікована пасажир/-ка не зобов’язаний/-на повідомляти про це КП «ЕАТ». Баланс коштів, що знаходився на втраченій картці, не відновлюється;

5.8.2 у разі втрати транспортної картки «Галка» загальна» персоніфікована чи «Галка» студентська» пасажир/-ка зобов’язаний/-а невідкладно повідомити про це КП «ЕАТ» для можливості повторної реєстрації і виготовлення картки на сайті www.galcard.if.ua, при цьому втрачена картка блокується. Баланс коштів, що знаходилися на втраченій картці, може бути відновлено після повторного виготовлення або придбання транспортної картки «Галка». Вартість нової картки становить вартість затверджену рішенням виконавчого комітету Івано-Франківського міської ради.

5.8.3 у разі втрати транспортної картки «Галка» учнівська» пасажир/-ка зобов’язаний/-а невідкладно повідомити про це навчальний заклад, в якому він/вона навчається. При цьому втрачена картка блокується і відбувається реєстрація на отримання нової картки. Виготовлення нової картки становить вартість затверджену рішенням виконавчого комітету.

5.8.4 у разі втрати транспортної картки «Галка» пільгова» пасажир/-ка невідкладно звертається до будь-якого з центрів обслуговування із заявою про виготовлення нової транспортної картки. При цьому втрачена картка блокується і відбувається реєстрація на отримання нової картки. Виготовлення нової картки становить вартість затверджену рішенням виконавчого комітету.

5.9. Вимоги до експлуатації транспортної картки «Галка»: не рекомендовано тримати разом з ключами, монетами, магнітами та іншими твердими предметами; не піддавати її прямому попаданню вологи та діям високих температур; згинанню, зламу, зміні зовнішнього вигляду та іншим діям, що можуть пошкодити її.

При прикладанні транспортної картки «Галка» до валідатора необхідно дотримуватись правил її правильного піднесення: витягнути картку з чохла або гаманця, щоб поруч не було інших електронних носіїв, прикладати картку чітко до позначеного місця на валідаторі, тримати її нерухомо до спрацювання звукового та візуального сигналу.

5.10. Власник транспортної картки несе повну відповідальність за її правильне використання. КП «ЕАТ» не несе відповідальність за неправильне використання транспортної картки «Галка» та не здійснює безкоштовної заміни пошкодженої транспортної картки.