У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

Автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Івано-Франківської МТГ (АСООП) – програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг та обліку пасажирів в транспорті за допомогою електронного носія. Складовими АСООП, зокрема, є реєстратори (валідатори, термінали), ручні реєстратори, бортова консольна система водія та ін.

Багаж (габаритний багаж) – речі, упаковані для перевезення предмети, вантаж, розміром понад 60х40х20 см та вагою від 10 кг до 40 кг, а також довгомірні предмети завдовжки більше 150 см та діаметром понад 10 см (окрім Зміс), які перевозяться пасажиром.

Банківська безконтактна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду платіжної картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку держателя платіжної картки до перевізника/оператора з метою оплати вартості транспортних послуг.

Бортова консольна система водія – це пристрій, який виконує роль управління реєстраторами, а також використовується водієм для продажу квитків.

Валідація – процес реєстрації проїзних документів (електронних квитків), призначений для оплати проїзду, обліку та оперативного контролю за правомірністю проїзду пасажира у громадському транспорті.

Вартість проїзду – сума коштів у гривнях (тариф), за якою перевізник надає послугу.

Водій – особа, яка керує транспортним засобом, є працівником перевізника і має відповідне посвідчення встановленого зразка.

Депо – комплекс споруд, що забезпечують зберігання та технічне обслуговування транспортних засобів.

Диспетчер – особа, на яку покладено повноваження щодо здійснення оперативного управління та регулювання руху транспорту.

Електронний квиток – проїзний документ встановленої форми, який після його реєстрації в АСООП дає пасажирові право на одержання транспортних послуг.

Зупинка – спеціально обладнаний пункт на маршруті (лінії) для посадки та висадки пасажирів, позначений відповідними знаками згідно Правил дорожнього руху.

Інтервал руху – проміжок часу між відправленнями транспортних засобів, що рухаються один за одним на певному маршруті (лінії).

Квитковий сервер – програмно-технічний комплекс, за допомогою якого пасажир має можливість віддаленого доступу до поповнення електронного носія.

Квиток – проїзний документ у паперовій формі, який надає пасажиру право на користування транспортною послугою у транспортному засобі з моменту його придбання, але за умови руху в одному напрямку.

Комунальний транспорт – електротранспорт (тролейбуси, електробуси) та автомобільний міський пасажирський транспорт (автобуси), які є власністю комунального підприємства «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради, і використовується ним для перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування.

Контролер – належним чином уповноважена особа, яка здійснює контроль за оплатою транспортних послуг пасажирами та продає штрафні квитки.

КП «ЕАТ» – комунальне підприємство "Електроавтотранс" Івано-Франківської міської ради, юридична особа, що створена за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 00432426.

Маршрут (лінія) – напрямок руху транспортного засобу за встановленим розкладом між визначеними та відповідно обладнаними пунктами на зупинках.

Оператор АСООП – уповноважена юридична особа виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради для забезпечення функціонування системи.

Пасажир – фізична особа, яка отримує транспортну послугу, користуючись транспортним засобом, перебуваючи в ньому, але не є причетна до керування ним.

Переносний (ручний) термінал (валідатор) – пристрій, призначений для готівкової оплати проїзду та взаємодіє з центром обробки транспортних транзакцій, а також пристрій контролю за оплатою/реєстрацією транспортних послуг.

Пільгові категорії пасажирів – фізичні особи, які відповідно до рішень виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, мають право на пільгове користування транспортними послугами на території Івано-Франківської міської громади.

Проїзний квиток з визначеним терміном дії – електронний носій інформації, який після його валідації, надає право проїзду у громадському транспорті протягом визначеного часу.

Пункти продажу та поповнення електронних квитків – об’єкти, де пасажири мають змогу отримати, придбати та/або поповнити електронні квитки.

Реєстратор (валідатор) – пристрій, за допомогою якого пасажир здійснює реєстрацію електронного квитка в АСООП у транспортному засобі.

Реєстрація/валідація електронного квитка в АСООП – процес прикладання електронного носія до спеціального обладнання в транспортному засобі, який дає право на отримання оплачених чи безоплатних транспортних послуг.

Рейс – рух транспортного засобу від початкової до кінцевої зупинки маршруту (лінії).

Розклад руху – таблиця, що містить відомості про час, місце, послідовність виконання рейсів на зупинках за маршрутом.

Ручна поклажа – речі та предмети, упаковані для перевезення, розміром до 60х40х20 см вагою до 10 кг включно, а також довгомірні предмети завдовжки до 150 см та діаметром до 10 см, які перевозить пасажир.

Служба підтримки (call-центр) – інформаційно-консультаційний центр перевізника, призначений для збирання інформації, консультування та надання допомоги користувачам (пасажирам) з питань руху транспорту, роботи АСООП та носія електронного квитка, прийняття заяв та скарг, пов’язаних з роботою перевізника.

Транспортний засіб – автобус, тролейбус, електробус.

Транспортна картка «Галка» – безконтактний багатофункціональний електронний носій електронного квитка (відповідає стандарту ISO 14443), яка запроваджена в Івано-Франківській міській територіальній громаді, для оплати/реєстрації проїзду в громадському транспорті.

Транспортні послуги – перевезення пасажирів і їхньої ручної поклажі та/або багажу міським автомобільним та електричним транспортом загального користування.

Вищенаведені терміни є уточненнями, що пов’язані із особливістю транспортної інфраструктури та наявністю автоматизованої системи обліку оплати проїзду, вони не підмінюють термінів, що визначені законодавством України.

Інші терміни, що не наведені у Правилах застосовуються у значенні, що викладене у законодавстві України: статтею 1 Закону України «Про міський електричний транспорт», статтею 1 Закону України «Про автомобільний транспорт», Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1735, Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 та Правилами надання послуг міського пасажирського автомобільного транспорту, що затверджуються правовим актом органу місцевого самоврядування.